Medlem 


Mötestider 2020 
Års-, styrelse- och medlemsmöte.


Årsmöte: 2020-03-16, 19.00 i verkstan


Styrelsemöte:

2020-01-13, 18.00 i verkstan

2020-02-03, 18.00 i verkstan
2020-03-02, 18.00 i verkstan
2020-04-20, 18.00 i verkstan
2020-05-18, 18.00 i verkstan


Medlemsmöte: OBS, ändrat tid!

17 september kl 18.00 i grafikverkstaden.
Medlemsavgift mm. 2020

Betala ditt medlemsavgiften innan den 29 februari till plusgirot

20865-2, skriv ditt namn och medlemsavgift och ev. låda/skåp på meddelande rutan. Samtidigt maila till Tomas, tompet1@live.se att du har betalat medlemsavgiften och om du har låda/lådor, skåp mm som ingår i summan. Detta är viktigt för bokföringen. Ditt namn tas bort från medlemsregistret om avgiften inte är betalt innan årsmötet. Samt passerkortet blir ogiltigt.För att få tillgång till KKV´s lokaler krävs att man är medlem. Som medlem är du ansvarig för utrustning, verktyg och städning.


Du betalar en årsavgift samt en ersättning 

per dag/år/halvår i verkstad.


Om flera arbetar samtidigt i verkstan, betalar alla verkstadshyran för sig.
Bokning


Ibland hamnar support e-post i skräplådan, kolla där.

Om du har frågor om kalendrar kontakta Katarina.


OBS! Vi har nya gemensam kalender båda till grafik och screen!Glöm inte betala verkstadshyran och meddela till Tomas!