Stenskulpturverkstad

Stenskulpturverkstad verksamhet har varit vilande.
Förening undersöker en annan placering av verkstaden.