Bildgalleri 2017

Öppet Hus i verkstan 1. Advent.

Några bilder från utställning. Flera konstnärer från  KKV Sörmland ställer ut i Kronohäktet, Tingstorget, Ängelholm mellan 16 nov-26 nov.

Samtal om bild, samband med Peter Dewoons utställning i Fiskhuset. Professor Jan Svanberg samtalade med konstnären om de utställda verken.

AfterArt den 15 nov. Några deltagare i en  trevlig kväll!

AfterArt den 20 april. En trevlig kväll med konstvänner!

Fiskhussalongen 2017

Vernissage den 11 mars 2017.

Juryn;Eva Thundér, J'Ove Brandels och Peter Dewoon.

Från KKV deltog Marita, Gunilla och Aila.


Bilder från Samtal om bild, del ett, 2017-02-20.

Givande diiskussioner  varvad med teori.